معرفی

مهارت و تبحر نخبگان دانشگاهی زمانی شکوفا و نمایان می‌شود که همراه با کسب علم و دانش و فراگیری نظریات در دانشگاه، بتوانند آموخته های خود را در دنیای واقعی محک بزنند و با کاربرد آنها آشنا شوند. در این مرحله دانشجویان حتی ممکن است نظریه­ای را رد کنند، یا حتی ممکن است نظریه­ای را بسط داده و راهکاری نوین بیابند.

حال چگونه دانشجویان به بررسی عملکرد آنچه آموخته اند بپردازند؟ گاه برای آزمودن آموخته ها بهترین مکان آزمایشگاه است. اما هستند رشته‌هایی که آزمایشگاه مناسبی برای کسب تجربه ندارند و یا نمیتوان آزمایشگاهی را برای سنجش و ارزیابی آموخته ها طراحی کرد. رشته مالی و رشته های مرتبط (اقتصاد، مدیریت مالی، بازرگانی، حسابداری و ….) از رشته هایی هستند که طراحی آزمایشگاه برای آن دشوار است.

ما در گروه دانش شاخص بازار سرمایه با درک این مهم و با بررسی های صورت گرفته در رشته های مرتبط به مباحث مالی ایده لیگ ستارگان بورس را پیاده سازی کردیم. در واقع لیگ ستارگان بورس همان آزمایشگاه رشته های مرتبط با مباحث مالی است که در آن دانشجویان به آزمودن آنچه در دانشگاه ها آموخته اند میپردازند.

ما در طراحی و پیاده سازی لیگ ستارگان بورس تمام سعی و تلاش خود را کردیم تا دانشجویان به طور واقعی در
بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری نمایند. در نخستین دوره از لیگ ستارگان بورس دانشجویان با معرفی تیم های 5 نفره(که یکی از اساتید عضو هیئت علمی سرپرست تیم بودند و چهار نفر دیگر از دانشجویان رشته های مرتبط با مالی) و با در اختیار داشتن صد میلیون ریال اعتبار واقعی در بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری نمودند. در این مسابقه برای آنکه حس رقابت میان تیم‌ها به وجود آید قوانین و محدودیت‌های خاصی تعریف شده بود که تیم ها در صورت عدم رعایت آنها مشمول جریمه‌های ریالی میشدند.

هدف اصلی برگزاری لیگ ستارگان بورس آن است؛ تا به دانشجویان و نخبگان مالی این فرصت را بدهیم تا در بازار واقعی و با اعتبار واقعی خرید و فروش کنند و سطح دانش و مهارت خود را محک بزنند. یکی از مهمترین مزیت های  لیگ ستارگان بورس آن است که دانشجویان حتی استرس از دست دادن منابع مالی و سرمایه اولیه را نداشتند چرا که اعتبار واقعی در اختیار آنها قرار گرفته بود و تمام سعی و تلاش تیم ها کسب بالاترین بازدهی بود.

امید است با حمایت بزرگان و فعالان بازار سرمایه هر ساله شاهد برگزاری لیگ ستارگان بورس در قالب‌های گوناگون باشیم تا در کنار کشف نخبگان مالی به فرهنگ سهامداری و بسط بازار سرمایه نیز یاری رسانیم.

قوانین و مقررات دومین لیگ ستارگان بورس

 
ماده1 :زمان و مکان برگزاری مسابقه لیگ ستارگان بورس توسط کمیته اجرایی مسابقات اعلام خواهد شد. همچنین سایر روزهای کاری امکان انجام معامله تیم‌ها با استفاده از درگاه معاملات آنلاین فراهم می‌باشد.
ماده2 : در روز افتتاحیه مسابقات، حضور تمامی اعضای تیم ها الزامی است و در سایر روزها حضور دو نفر از اعضای گروه الزامی می باشد. همچنین گروه ها موظفند قبل از ساعت 8:30 تا ساعت پایان معاملات(12:30)در سالن معاملات در روزهای مشخص شده حضور داشته باشند.
تبصره: در صورت عدم حضور اعضای تیم در روز افتتاحیه، لازم است سرپرست یا کاپیتان تیم، دلیل این موضوع را به صورت کتبی به کمیته اجرایی اعلام نماید.
ماده3 : به منظور حضور تیم‌ها در مسابقه لیگ ستارگان بورس تعهدنامه‌ای تنظیم می‌گردد که سرپرست هر تیم موظف به اجرای آن می‌باشد. لازم به ذکر است در صورت عدم امضاء و پذیرش تعهدنامه از حضور تیم در مسابقه لیگ ستارگان بورس جلوگیری می‌شود.
ماده4: تعداد اعضای هر تیم چهار نفر از میان دانشجویان هر دانشگاه به همراه یک نفر سرپرست از اعضای هیئت علمی دانشگاه می‌باشد. سرپرست موظف است یک نفر از اعضا را به عنوان کاپیتان تیم به کمیته اجرایی معرفی نماید.
تبصره شماره یک: حضور حداقل دونفر از اعضای هر تیم در روزها و محل تعیین شده توسط کمیته اجرایی، الزامی است.
تبصره شماره دو: امکان تغییر در اعضای تیم ها وجود ندارد. در شرایط خاص و با اعلام کتبی سرپرست تیم ها و با صلاحدید کمیته اجرایی امکان تغییر فقط یک نفر وجود دارد.
ماده5 : تیم‌های شرکت‌کننده حق خرید اوراق تسهیلات مسکن، حق تقدم‌ها، اوراق تبعی، آپشن ، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بدهی، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و معامله در بازار پایه فرابورس را ندارند. همچنین شرکت کنندگان موظفند پیش از خرید سهم، اطمینان حاصل نمایند که مجامع شرکت مورد نظر در طول دوره برگزاری لیگ ستارگان بورس برگزار نمی شود .
تبصره: در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، تیم داوری مسابقات در روز معاملاتی بعد اوراق را به فروش رسانده و در صورت تحقق سود، سود حاصله از ارزش پرتفو کسر گردیده و یا زیان حاصله در ارزش پرتفو‌ محاسبه می‌گردد.
ماده6: اگر نمادی در سبد تیمی موجود باشد و به هر دلیلی متوقف شود و تا پایان مسابقات بازگشایی نگردد، آن سهم با قیمت پایانی روز توقف در ارزش پرتفو محاسبه می‌گردد.
ماده7: در صورت تعلق سود یا افزایش سرمایه در مجمع شرکت به سهام موجود در پرتفوی تیم ها، این سود یا افزایش سرمایه در ارزش پرتفو محاسبه می‌گردد.
ماده8: اگر زیان پرتفوی تیم ها در هر مرحله‌ای از مسابقه به بیش از 25% سرمایه اولیه برسد، از دور مسابقات حذف خواهند شد.
ماده9: ارزش پرتفوی تیم ها هر روز براساس قیمت پایانی محاسبه و توسط تیم داوری اعلام می گردد.
تبصره: هفته آخر مسابقه هیچ اطلاعاتی از پرتفوی تیم‎ها گزارش نمی‌شود و فقط در روز جشن اختتامیه تیم‌های برتر مشخص خواهند شد.
ماده10: تا روز پایانی مسابقه لیگ ستارگان بورس باید تمامی سهام موجود در سبد تیم‌ها نقد گردد؛ به جز نمادهایی که در سه روز آخر مسابقات بسته باشند.
ماده11: به تیم‌هایی که در روز آخر مسابقه لیگ ستارگان بورس، کل سبد سهام خود را به صورت نقد تحویل کمیته اجرایی دهند، معادل یک درصد ارزش سبد سهام (وجه نقد حاصل از فروش سبد سهام) پاداش تعلق می‌گیرد.
ماده12: با اتمام مسابقه سود بدست آمده پس از کسر اعتبار اولیه به اعضای تیم تعلق خواهد گرفت. در صورتی که شرکت‌کنندگان در طول مسابقات دچار زیان شده باشند مابه‌التفاوت سرمایه باقی مانده تا سرمایه اولیه از تیم اخذ نخواهد شد.
ماده13: قوانین، مقررات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار خواهد بود.

■جرائم و محرومیت‌ها:
ماده14: در صورت عدم حضور تمامی اعضای تیم‌ها در روز افتتاحیه یا حضور کمتر از دونفر در روز‌های تعیین شده در محل انجام مسابقات و یا حضور پس از ساعت8:30 صبح در این روزها و خروج پیش از ساعت پایان معاملات(12:30)، مبلغ 500.000 ریال برای مرتبه نخست و مبلغ 1.000.000ریال برای مرتبه دوم و بیشتر به ازاء هر تخلف از ارزش پرتفو تیم متخلف کسر میگردد.
ماده15: اگر مفاد ماده5 رعایت نشود، علاوه بر در نظر گرفتن اثرتبصره ماده5 تیم داوری مسابقات در روز معاملاتی بعدی اوراق را به فروش رسانده و
– در مرتبه اول: مبلغ 1.500.000 ریال از پرتفوی تیم یا تیم‌‎های متخلف کسر میگردد.
– در مرتبه دوم: مبلغ 3.000.000 ریال از پرتفوی تیم یا تیم‌‎های متخلف کسر میگردد.
– درصورت تکرار برای سومین بار تیم متخلف از دور مسابقات حذف خواهد شد.
تبصره: در صورت تخلف از ماده5 و پس از فروش اوراق یا واحدهای صندوق سرمایه گذاری، ارزش پرتفوی تیم متخلف بر اساس آن توسط تیم داوری اصلاح میگردد.
ماده16: در صورت کشف تخلف هر تیم در هر مرحله از مسابقات، جرائم مربوطه در ارزش پرتفوی تیم متخلف منظور میگردد.
ماده17: هرگونه تخلف و تقلب در بازار از طریق دستکاری قیمت‌ها و یا بازارسازی و یا هر یک مواردی که از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار تخلف محسوب می‌گردد منجر به حذف تیم متخلف گردیده و تمامی مسئولیت‌های حقوقی ناشی از این تخلف یا تخلفات به عهده سرپرست تیم می‌باشد.

error: اخطار: محتوای محافظت شده !!